Іздеу – Розыск

Хабар-ошарсыз жоғалған, ескіру мерзімінің өтуіне байланысты бұрын іздеу ресми түрде тоқтатылған, бірақ балалар табылмаған балалар туралы ақпарат.

Информация о без вести пропавших детях, в отношении которых ранее розыск официально был прекращен в связи с истечением срока давности, но дети не были найдены.

Анықтау, тергеу, сот органдарынан жасырынған, жазасын өтеуден жалтарған, пробациялық бақылауды жүзеге асырған адамдарды Комитеттің іздестіру есебінде болу мәніне тексеру.

Проверка лиц на предмет нахождения на розыскном учете Комитета, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от отбывания наказания, осуществления пробационного контроля.

Хабар-ошарсыз жоғалған, туыстарымен, соның ішінде балаларымен байланысты жоғалтқан адамдарды комитеттің іздестіру есебінде болу мәніне тексеру.

Проверка лиц на предмет нахождения на розыскном учете Комитета без вести пропавших, утративших связь с родственниками, в том числе детей.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер, мемлекет мүддесінде қойылған талап қоюлар бойынша жауапкерлер болып табылатын адамдарды Комитеттің іздестіру есебінде болу мәніне тексеру

Проверка лиц на предмет нахождения на розыскном учете Комитета, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер, мемлекет мүддесінде қойылған талап қоюлар бойынша жауапкерлер болып табылатын адамдарды Комитеттің іздестіру есебінде болу мәніне тексеру.

Проверка лиц на предмет нахождения на розыскном учете Комитета, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства.